ABD Tarafından AB’ye Yönelik Ek Vergi Çalışmaları hk.

Sayın Üyemiz,

 

TİM’den alınan bir yazıda bildirildiği üzere, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) halihazırda ek gümrük vergisine tabi olan AB’ye üye devletlerin ürün listesini ‘Section 301 soruşturması’ kapsamında değiştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış olup, konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini almaktadır.

 

Bu kapsamda, bir bildiri hazırlandığı ve bildiri ekinde aşağıdaki üç adet listenin yer aldığı belirtilmektedir.

Ek I (Annex I) bölümü: Halihazırda yüzde 15 veya 25 oranında ek gümrük vergisine tabi olan ürünlerin listesini;

Ek II (Annex II) bölümü: İlk olarak bu soruşturmada Nisan ve Temmuz 2019 bildirimlerinde yayınlanan, yüzde 100'e varan ek vergilerin teklif edildiği ancak uygulamaya konulmayan ürünlerin listesini;

Ek III (Annex III) bölümü: Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık hakkında ek gümrük vergisi için planlanan yeni ürün listesini;

içermektedir.

 

Söz konusu düzenleme çalışması kapsamında listenin EK II (Annex II)* bölümünde deriye ilişkin 4202.21.90 GTIP* ürünler yer almaktadır (sayfa 23). 

 

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Ek II (Annex II) veya Ek III (Annex III) bölümünde listelenen belirli ürünlere yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceğinden bahisle, söz konusu araştırma kapsamında kamuoyu görüşlerinin https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan “Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute” kısmından toplanacağı bildirilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla ihracatçıların, bilhassa ABD’ye ihraç edilen veya ihraç potansiyeli bulunan ürünler açısından gelişmeleri takip etmelerinde yarar olduğu; ayrıca imkan dahilinde bahse konu düzenlemeler hakkında görüş bildirme hakkına sahip müşterileri veya bağlantıları nezdinde girişimde bulunabileceklerinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

 

 

*ANNEX II / Section 2 – ABD tarafından Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere’den ithal edilen ürünlere ilave ithalat vergisi uygulanması hususu.

*4202.21.90           Handbags, with or without shoulder strap or without handle, with outer surface of leather, composition or patent leather, nesoi, over $20 ea.

El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın, sapsız olanlar dahil)(Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar)

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Ek : ABD Tarafından AB’ye Yönelik Ek Vergi Çalışmaları