AB’NİN SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASINA İLİŞKİN ANKET

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’nın önemli politika araçlarından biri olarak addolunan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart 2020- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir "geri bildirim süreci” yürütüldüğü iletilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgili özel sektör temsilcilerimiz ile kamu kurumları tarafından Bakanlığa intikal ettirilen görüşler de dikkate alınarak ülke görüşü hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. Bahse konu görüşe dair özet bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ek: Bilgi Notu

Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bu defa, başlatılan kamu istişare süreci çerçevesinde linki aşağıda yer alan anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar doldurulması beklenmektedir.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-order-Adjustment-Mechanism/public-consultation