Agro-Tech Expo 2019 Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Bişkek Ticaret Müşavirliği'ne atıfla alınan bir yazıda, 20-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Bişkek’te tarım alet ve makineleri üreticileri için “Agro Tech Expo-2019” Milli fuarı düzenleneceği, fuarın amacının Kırgızistan’ın tarım alanındaki potansiyelinin yatırımcılara sunulması, tarım makineleri piyasasında rekabetin arttırılması, tarımsal teknolojilere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi edinilmesi olup, anılan fuara katılmak üzere Türkiye’den tarım alet ve makine üreticilerinin davet edildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, “2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan “2019 Yılı Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi'nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.  

Bahsi geçen fuara katılım sağlamak isteyen firmaların fuarın gerçekleştirilmesinden en az 1 ay önce http://online.itkib.org.tr/dybireyselfuartalep/ linki aracılığı ile başvuru yapması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.