Aktaş Sınır Kapısından Transit Geçişler

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Gürcistan Gümrük İdaresinden Müşavirliklerince alınan bilgiye göre;
- Geçici bir süre için Aktaş/Kartsakhi Sınır Kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının Azerbaycan sınırındaki Lagodekhi Sınır Kapısına yönlendirileceği, bu kuralın tek istisnasının çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma ülkesinin aynı olma durumu olduğu, (örnek, nihai varış ülkesinin Rusya olduğu ve Aktaş'tan giriş yapan transit yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği),
- Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek taşıtların da tamamının Kartsakhi/Aktaş kapısına yönlendirileceği,
- Sarp'tan Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği ifade edilerek belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı bilgisi edinildiği
belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.