ARJANTİN İTHALAT SİSTEMİ HK.

Sayın Üyemiz,

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Arjantin Kamu Gelirleri Federal İdaresi (AFİP) ve Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 11 Ekim 2022 tarihli ve 5271/2022 sayılı ortak Karar ile 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, İthalatı Kapsamlı Gözetim Sisteminin (Comprehensive Import Monitoring System-SIMI) kaldırılarak yerine Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi (System of Imports of the Argentine Republic-SIRA) getirildiği bilgisi doğrultusunda Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarlığı tarafından, SIRA sistemine ilişkin kılavuz niteliğinde bir belgenin yayımlanmış olduğu söz konusu kılavuzun İngilizce ve Türkçe çevirileri gönderildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ekte bir örneği yer alan kılavuzda; ithalat bedellerinin ödenmesini teminen ithalatçı firmaların döviz piyasasına erişimlerine ilişkin, küçük işletmeler için 60 gün, orta büyüklükteki firmalar için 90 gün, büyük firmalar için 180 günlük süreler belirtilerek daha net bir takvimin ortaya konulduğu, rehberin son bölümündeki açıklama kısmında ise Müsteşarlığın, uluslararası ticaret mevzuatı tarafından belirlenen sürelere bağlı kaldığı ve Müsteşarlık tarafından SIRA'ların, bu yetkiye sahip olunmadığı için “geçersiz kılınmadığı”; iptal durumunun sistem veya beyan sahibi tarafından otomatik olarak gerçekleştirildiği belirtilmekle birlikte, SIRA statülerinden biri olan "Gözlemlendi/ Observed" kısmında, başvuruların AFIP, Gümrükler ve Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirildiği, bu kuruluşlardan herhangi birinin tutarsızlık bulması durumunda, SIRA başvurusunun düzeltilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle başvurunun gözlemlenme durumunda 90 günden fazla kalması halinde başvurunun sistem tarafından otomatik olarak iptal edileceği, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, ithalat lisansı başvurularının maksimum değerlendirilme süresinin 60 gün olduğu belirtilmektedir. Gerektiğinde ayrıntılı bilgi için ilgili Müşavirlik ([email protected]) ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: SIRA Klavuzu (7 sayfa)

İlgili Dosyalar

SIRA KILAVUZU

(0.229968 mb)