Arnavutluk İçişleri Bakanlığının Polis Teşkilatı İçin Çıkacağı İhale Hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen, Arnavutluk İçişleri Bakanlığı yetkililerinin anılan Bakanlığın polis teşkilatının melbusat ihtiyaçları için bir ihaleye çıkacağı bildirilmektedir. Bahse konu yazıda devamla, söz konusu ihalenin alınacak melbusatın zamana yayılacak şekilde teslimat ve takip hizmetlerini de kapsayacağı; proje için özel bir yazılım programı hazırlanarak yaklaşık 11.000 kişilik polis teşkilatına dağıtılacak elektronik kartlar sayesinde teşkilat mensuplarının hangi üniformadan ne kadar teslim aldıklarını ve kalan haklarını öğrenebilecekleri; dört yıla yayılması beklenen projenin 25 milyon Avroya mal olmasının öngörüldüğü; proje çerçevesinde alınacak üniforma ve hizmetler hakkında şartname hazırlandığı ve projenin genişletilerek Arnavutluk’taki diğer güvenlik birimlerini kapsamasının planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyen firmalarımızın aşağıda iletişim bilgileri yer alan Tiran Ticaret Müşavirliğimiz ile irtibat kurması gerekmektedir. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere ekte yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Tiran Ticaret Müşavirliği İletişim Bilgileri

Tel: 00 355-4-227 19 27

       00 355-4-225 65 48

Faks: 00 355-4-225 65 48

E-posta: [email protected]

İhale Dokümanları

Ek 1: İhale Bilgileri

Ek 2: İhale Şartnamesi