Askıya Alma Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Ek'de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15.000 Avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşya kırmızı ile renklendirilmiştir. Bununla birlikte, hali hazırda AB ithalat değeri 15.000 avro'nun üstünde olup 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünler de ekteki listede yer almaktadır.

Ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer alınması istenilen ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir. Listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi  adresinden ulaşılabilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'e linkten ulaşılabilmektedir:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-19.htm

Bilgilerinize sunarız.

Liste için tıklayınız.

 

Detaylı Bilgi için İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

İlgili Dosyalar

Liste011020

(0.056587 mb)