Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 04/11/2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

 

Hammadde ve Ara Mamul Sektörlerinde Detaylı Bilgi İçin:

 

  • Müge Dağlı DURUKAN           Uzman            T: 0 312 204 95 76      E: [email protected]
  • Özge SEZGİN                            Uzman            T: 0 312 204 99 25      E: [email protected]
  • Koray ÇINAR                            Uzman            T: 0 312 204 99 33      E: [email protected]
  • Mehmet BARAN                     Uzman Yrd.    T: 0 312 204 95 81      E: [email protected]

 

Bilgilerinize sunarız.

 

İlgili Dosyalar

Liste

(0.044053 mb)