Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları’ndan alınan bir yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2021 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya listesi ekte yer almakta olup bu ürünlere ilişkin itirazların en geç 01/11/2020 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan yazının devamında, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği ve itirazlara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

 

Tarife Kontenjanı Uygulaması Talep Edilen Eşya Listesi için tıklayınız.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
- Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: [email protected]
- Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: [email protected]

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: [email protected]
- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: [email protected]