Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir. 

 

Anılan yazıda devamla,  AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almakta olup, bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlıklarına en geç 01/05/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği, itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ve bahse konu askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği’nin incelenebileceği bildirilmektedir. Diğer yandan anılan Bakanlıktan detaylı bilgi alınabilmesini teminen ilgili kişilerin irtibat adresleri aşağıda yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

  • Muhammet HARTAVİ                    Uzman                      T: 0 312 204 95 84  E: [email protected]  
  • Emre DEMİR                                   Uzman                      T: 0 312 204 99 59  E: [email protected]  

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

  • Fundagül BACI                                Uzman                      T: 0 312 204 91 46   E: [email protected] 
  • Fatma Hilal YÜNEY                        Mühendis                 T: 0 312 204 92 96   E: [email protected]

 

Ek: Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Listesi için tıklayınız.

İlgili Dosyalar