Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

İthalat Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karar bağlandığı belirtilmekte olup; bu çerçevede,  AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 22/11/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi; başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Liste için tıklayınız.