Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma; üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. 

  • Ek-1’de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar; 
  • Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Başvuruların en son belirtilen tarihlere kadar tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Not: Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Kimyasallar ve Tekstil Hammaddeleri: 

Özge SezginUzman0 312 204 99 25[email protected]
Bekir Sıddık KIZMAZUzman0 312 204 99 12[email protected]
Furkan Eren KAHVECİUzman0 312 204 95 77[email protected]
Ekin Deniz GÖÇÜKUzman0 312 204 95 70[email protected]
Mehmet BARANUzman Yardımcısı0 312 204 95 81[email protected]
Ali YANARUzman Yardımcısı0 312 204 99 74[email protected]
Furkan DEMİRCİUzman Yardımcısı0 312 204 92 93[email protected]

Maden Metal ve Nakil Vasıtaları: 

Sude GÜRCANUzman0 312 204 94 92[email protected]
Fatma Hilal YÜNEYUzman Yardımcısı0 312 204 92 96[email protected]
Öznur ÖNALUzman Yardımcısı0 312 204 91 89[email protected]
Ezgi GÖKÇEUzman Yardımcısı0 312 204 91 80[email protected]

Makine, Elektrik ve Elektronik: 

Tuğba Köse SANDALCIUzman0 312 204 99 30[email protected]
Ceren Koç PEKTEZELUzman Yardımcısı0 312 204 96 68[email protected]
Bilgenur ÜÇGÜLUzman Yardımcısı0 312 204 99 66[email protected]
Gamze ÖZGÜNUzman Yardımcısı0 312 204 87 60[email protected]

İlgili Dosyalar

Ek-1

(0.632426 mb)

Ek-2

(2.266399 mb)

Ek-3

(0.92965 mb)