ATR Dolaşım Belgesi, Menşe İspat Belgesi ve Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan İbrazı Hakkında

Sayın Üyemiz,

ATR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri temini ile ilgili yaşanan sıkıntılara dair Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün tüm gümrük müşavirleri derneklerini muhatap 15.04.2020 tarihli 53889533 sayılı yazısı çerçevesinde Bakanlık makamının 15/04/2020 tarihli onayı doğrultusunda 30 Haziran 2020 tarihine kadar, gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin teminat aranmaksızın sonradan ibraz edilmelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda;

- 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi;- Beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması;

- “Fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) getirilmesi,

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi şeklinde işlem tesis edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,