Avrupa Hafif Sanayi İnovasyon ve Teknoloji Projesi” (ELIIT) Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında yürütülmekte olan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında yer alan “European Light Industries Innovation and Technology Project – Avrupa Hafif Sanayi İnovasyon ve Teknoloji Projesi” (ELIIT) çağrısı yayınlanmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), COSME programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olup Ülkemizin programdan etkin/verimli bir şekilde yararlanması, sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması için program konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, çağrıların duyuru ve izlemesini gerçekleştirmektedir.

Söz konusu çağrıya yönelik bilgiler ekte yer almakta olup ELIIT Proje çağrısının ve çağrıya başvuru yapılması halinde e-posta ile [email protected]  adresine başvuru yapılabilmektedir.

 

Ek: ELIIT 

Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.