AVRUPA SOSYAL YENİLİK YARIŞMASI DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz,

 

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek için 2003 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması’nın (The European Social Innovation Competition) duyurusu yayınlamıştır.

 

Bu yıl "Gelecek İçin Beceriler-Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek" teması ile duyurusu yapılan yarışma ile Avrupa'nın yeşil ve dijital geleceğini güçlendirecek becerilerin tanımlanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi suretiyle istihdamın artırılmasına, büyümeye ve Avrupa'nın rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak sosyal yeniliklerin ödüllendirilmesi planlanmaktadır.

 

AB'ye üye devletlerden veya ülkemiz dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Programına katılım sağlayan ülkelerden gerçek kişiler ile kamu idareleri haricindeki tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs 2021'dir.

 

Ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasından ulaşılabilmektedir. (https://ec.europa.eu/growth/content/launch-2021-european-social-innovation-competition-skills-tomorrow-%E2%80%93-shaping-green-and_en)

 

Bilgilerinize sunarız.