AYSCUDA WORLD İsimli Koordine Edilmiş Gümrük Bilgi Sistemi Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Türkmenistan tarafından “ASYCUDA WORLD” isimli koordine edilmiş gümrük bilgi sistemi uygulamasına geçileceği bildirilmektedir. Konu hakkında Türkmenistan Gümrük İdaresi’nin 18.07.2019 tarihli yazısı için tıklayınız.

 

Söz konusu yazıda özetle, Türkmenistan kapılarından transit gümrük işlemlerinin “ASYCUDA WORLD” sistemi dahilinde T1/T2 transit modülleri kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirileceği; 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle ekli yazıda belirtilen tüm bilgi ve izninin reddedileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.