Azerbaycan-AFEZ Hk.

Sayın Üyemiz,


TİM'den alınan bir yazıda Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan yazıya atıfla Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kararname ile Hazar Denizi kıyısındaki Alat yerleşim alanında ticaret ve lojistik merkezi olan AFEZ (ALAT Free Economic Zone-Alat Serbest Ekonomi Bölgesi) kuruduğu ifade edilmektedir. AFEZ Avrupa-Kafkasya-Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olmayı ve rekabet gücünü arttırarak Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırımı çekmeyi hedeflediği bildirilmektedir. AFEZ’in Türkiye’nin şirketleri için de geniş imkan ve fırsatlar sunmakta olduğu belirtilmekte olup Serbest Ekonomi Bölgesine ilişkin kapsamlı dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

EK 1: Chairman Statement
EK 2: Investor Guide
EK 3: Property Brochure

 

İlgili Dosyalar

EK2 INVESTOR GUIDE

(0.474724 mb)