Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine İlişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 4 Mart 2016 tarih ve 1853 No’lu Kararında değişiklik yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumlarının elektronik ortamda bilgilendirilmesi, özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikasının sunulması gerektiğine ilişkin hususlar eklenmiş olup, bununla birlikte ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bahse konu karara, https://president.az/articles/33548 adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla