Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan Eylem Planları Hk.

Sayın Üyemiz;

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlığı yürütülen ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve gündemdeki konuların takibi amacıyla ilgili ülkelerle yürütülecek ekonomik işbirliği eylem planı çalışması için eylem önerileri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte örneği alan eylem planı tablolarının Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’a yönelik olarak ayrı ayrı olmak üzere mevcut veya planlanan işbirliği projeleri esas alınmak suretiyle doldurularak 28 Haziran Cuma günü saat 11:00’e kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Eylem Planı Öneri Formatı dosyasını indirmek için tıklayınız.