Azerbaycan, Ukrayna, Rusya ve Kazakistan'dan İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, 2020 yılından bu yana yaşanan pandemi süreci ve sonrasında Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Dağlık-Karabağ savaşının etkisi, Kazakistan’da gerçekleşen iç karışıklık ve son zamanlarda Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Kazakistan ülkelerine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bu nedenle Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Kazakistan’ın anılan Genelge’nin 4’üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeleri arasına alınması yönünde talepler dile getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Azerbaycan’a, Ukrayna’ya, Rusya Federasyonu’na ve Kazakistan’a gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Azerbaycan’ın, Ukrayna’nın, Rusya Federasyonu’nun ve Kazakistan’ın tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasını teminen ilgili ülkelerdeki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 22.04.2022 tarihi saat 14:00’e kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek:Sorun Bildirim Formu

Bilgilerinize sunulur.

İlgili Dosyalar