Azerbaycan Üzerinden Rusya Federasyonuna Taşımacılık hk.

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF)’na Azerbaycan üzerinden karayolu taşımacılığı yapan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve Yarag-Kazmalyar kapısından RF’ye giriş yapmak üzere bekleyen araç sayısının 3000’i geçtiği, günlük 250-300 araca işlem yapılabilen söz konusu sınır kapısında günlük işlem yapılan araç sayısının bekleyen araçlara oranının son on günde yaklaşık yüzde 12 seviyesinden yüzde 6’lara düşmesi neticesinde bekleme sürelerinde de artış olmasının beklenildiği ve RF Federal Gümrük Servisi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmelerde keyfiyetin kendilerine aktarılarak işlemlerin hızlandırılması yönünde desteklerinin talep edildiği bildirilmektedir.


Diğer taraftan, anılan sınır kapısından araç geçişlerine ilişkin bir örneği ekli istatistik tablosunda görüldüğü üzere, Bakanlıklarınca girişimde bulunulmasının da etkisiyle işlemlerin hızlandırılarak söz konusu kuyrukların azaltıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

EK: Azerbaycan Üzerinden Rusya Federasyonuna Taşımacılık - İstatistik Tablosu