BAE / Dijital Sertifikasyon Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığının Dışişleri Bakanlığından aldığı bir yazıya atfen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından dış ticarete konu ürünler için düzenlenen ticari faturaların ve menşe belgelerinin onaylanmasına ilişkin süreçlerin yeni uygulamaya konulan dijital sertifikasyon sistemi kapsamında yürütüleceği, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve evrakın dijital ortamda düzenlenmesine imkan veren bu sistemin BAE’nin kamu hizmetlerine erişimde dijitalleşme çalışmaları kapsamında uygulamaya geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren ticari faturalar ve menşe belgeleri için tasdik işlemlerinin eDas adı verilen sistem üzerinden yapılacağı, ticari fatura ile menşe belgeleri üzerinde yer alacak tasdik mührünün QR kodile elektronik ortamda tanzim edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.