Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz

31/12/2022 tarih ve 32060 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile, 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, imperteks kumaşı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler için, bahse konu eşyanın belirli miktardaki ithalatında ilave gümrük vergisi oranı %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır. Aşağıda bahse konu eşyanın GTİP ve tanımı ile ilave gümrük vergisi “0” olarak uygulanacak miktara ilişkin tablo yere almaktadır. İlgili Karara ise Layout 1 (resmigazete.gov.tr) linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

10.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

10.000.000

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

10.000.000

0

Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de, açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen Tebliğ de yayınlanmış olup, ilgili Tebliğe Layout 1 (resmigazete.gov.tr) linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Tarife kontenjanından yararlanmak isteyen firmaların işlemlerini ilgili Tebliğ kapsamında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.