Beyannamelerin Kapatılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi açısından ihracat beyannamelerinin kapatılması işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz ettiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kasım ayı sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özeni göstermesi gerektiği iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.