Bilgi İstek Dokümanı (BİD) Duyurusu

Sayın Üyemiz;

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıda yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi üretim oranının artırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesinin ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı belirtilmekte olup bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

 

Bu faaliyetler doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı'nda imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik öncelikli sektörler arasında yer alan makine-elektrikli teçhizat ve elektronik sektörü ile ilgili olarak, halihazırda yurt dışında icra edilmekte olan testlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi ve elektromekanik sanayinin artan muayene, test ve belgelendirme ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla, testlerde kullanılacak makine, ekipman, cihaz ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin tespit edilmesi için Bakanlık tarafından bir Bilgi istek Dokümanı (BİD) hazırlanmıştır.

 

BİD'e verilecek cevaplar testlerde kullanılacak makine, ekipman, cihaz ve sistemlerin yurt içinde tasarım ve -üretimine, kamu alımlarında, yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ 'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirilecektir.

 

Söz konusu BİD'i almak isteyen firmalarımızın en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar Bakanlığa başvurması, konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ([email protected]) ile temasa geçmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.