Birleşik Krallık Taslak Taahhüt Listesinde Para Birimi Düzenlemesi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Birleşik Krallık’ın (BK) 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan G/MA/TAR/RS/570/Add.1 simgeli bir örneği ekli belge ile 2018 yılında DTÖ’ye sunulan taslak taahhüt listesinde teknik bir düzeltme yaparak, XIX sayılı listenin En Çok Kayrılan Ülke Prensibi (MFN) tarifelerine ilişkin I. Bölümü ile Tarım İç Destek Sınırlamasına (AMS) ilişkin IV. Bölümünün – I. Kısmında, Euro olarak yer alan para birimini Pound (GBP) olarak düzenlediği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, BK’nın, geçiş süreci olarak belirlenen 31 Ocak 2020-1 Ocak 2021 arası dönemde Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaya devam edeceği, bununla birlikte, BK’nın 19 Mayıs 2020 tarihinde, tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelere, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren OGT yerine “BK Global Tarifesini” uygulamaya başlayacağı aktarılmaktadır.

Söz konusu yazıda ayrıca, BK’nın, hâlihazırda vergilerini aylık bazda yeniden hesaplanan GBP-Euro paritesine göre topladığı, ancak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ekli belge ile iletilen yeni sabit Euro-GBP döviz kuru üzerinden işlemleri gerçekleştireceği aktarılmaktadır. Bu kapsamda, kurun 1 Euro=0.83687 GBP olarak belirlendiği, BK’nın, bu kuru, 2015 – 2019 yılları arasında İngiltere Bankası tarafından yayımlanan günlük kurların ortalamasını baz alarak belirlediği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda son olarak, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan söz konusu belgeye bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde itiraz olmaması halinde, BK’nın XIX sayılı taahhüt listesinin onaylanmış kabul edileceği kaydedilmektedir.

Bu kapsamda BK'nın döviz kuru uygulaması değişikliğinin olası etkilerine ilişkin görüşlerin en geç 16 Temmuz 2020 tarihi saat 17:00’a kadar  [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK: Birleşik Krallık Taslak Taahhüt Listesinde Para Birimi Düzenlemesi Ek (5 Sayfa)