Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında %4,42 oranında geçici önleme hükmedildiği bilgisinin ilgili Birlik ve dolayısıyla firmalara iletildiği belirtilmiştir.

Anılan yazıda BK Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından nihai kararın yayımlanmış olup, ülkemiz ihracatçıları için %4,02 oranında nihai önlem marjı hesaplandığı bildirilmiştir. Söz konusu önlem oranının 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı, 8 Eylül 2028 tarihine kadar uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.


Bahse konu nihai karar, https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/submission/fcf6f836-0152-446a-a793-e899ff29cb44/ adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.