Birleşmiş Milletler EAGÜ-V. Konferansı/Kayıt ve Düzenlemeler

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansının (LDC5) 23-27 Ocak 2022 tarihlerinde Doha'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, bahse konu Konferans düzenlemelerine ilişkin olarak Katar Daimi Temsilcisi ile Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (OHRLLS) Yüksek Temsilcisi'nin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumlarda;

 

-Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) istişari statüsü bulunmayan hükümet-dışı kuruluşlar, STK'lar, özel sektör temsilcileri ve akademik kuruluşların 15 Kasım'a kadar (sonradan 1 Aralık'a uzatılmıştır) https://indico.un.org/event/35735/ bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği,

 

-OHRLLS ve Microsoft'un eş-evsahipliğinde 23-25 Ocak 2022 tarihlerinde Özel Sektör Forumu gerçekleştirileceği; söz konusu Forum kapsamında EAGÜ’lerde özel sektör yatırımları ve finansmanının desteklenmesi, sürdürülebilir enerji, tarım ve kırsal kalkınma, bağlantısallık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir turizm başlıklarına odaklanılacağı,

 

-Yine OHRLLS ve "Core Civil Society Group" eş-evsahipliğinde 22-26 Ocak 2022 tarihlerinde Sivil Toplum Forumu; 22 Ocak 2022 tarihinde Gençlik Forumu; 25 Ocak 2022 tarihinde ise Güney-Güney İşbirliği Bakanlar Konferansı düzenleneceği belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, söz konusu Konferansa ilişkin ilave bilgilerin https://www.un.org/ldc5/ adresi üzerinden yayımlanmış olduğu bildirilmekte olup, Konferans taslak programı ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Taslak Program (7 sayfa)

İlgili Dosyalar

taslakprogram151221

(0.695269 mb)