Birlik Kaydı Tek Pencere Sistemine Entegrasyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay numaralarının Tek Pencere Sistemi’ne alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, söz konusu uygulamanın 20 Haziran 2021 tarihinden itibaren gerçek ortamda devreye alınacağı bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, ihracat işlemlerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına 20 Haziran 2021 tarihi itibariyle birlik onay kodu uygulaması ile birlikte Tek Pencere Sistemi uygulamasının eşanlı olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. Başvurular beyanname tescili öncesinde E-Devlet kapısı üzerinden Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan e-Birlik uygulaması kullanılarak yapılabilecek olup belirtilen tarihten itibaren İhracatçı Birliklerince hem birlik onay kodu numarası hem de 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesi 23 haneli olarak yükümlülere verileceği belirtilmektedir.

 

Eşanlı uygulamanın seyri takip edilerek Tek Pencere Sistemi üzerinden alınan onay kodlarının sorunsuz çalıştığının tespiti halinde yayımlanacak uygulama genelgesi uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının kullanımı sona erdirilerek tüm işlemler Tek Pencere Sistemi'nde oluşturulan 1086 kodlu "TPS-Birlik Onay Kodu"na ait 23 haneli TPS ID Numaralarının beyan edilmesi şeklindeki Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden yapılacaktır. Diğer taraftan, sadece eşanlı uygulama sürecinde, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamelerinde 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesi BİLGE Sistemi tarafından referans amaçlı olarak sunulacak olup uygulama Genelgesi yayımlanma tarihine kadar 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu beyan edilmeksizin de işlem yapılabilmesi mümkün olacaktır. Uygulama Genelgesi'nin yayımlanma tarihinden sonra ise halihazırda uygulanan birlik onay kodunun zorunlu olduğu durumlar, 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu için de geçerli olacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,