BM Güvenlik Konseyi Kararı ve AB Yaptırım Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından tüm İhracatçı Birlikleri Genel Genel Sekreterliklerine gönderilen bir yazıda; Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığından alınan yazıda,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin Güvenlik Konseyi Komitesince iletilen SCA/2/23 (06) sayılı bildirim ve eklerinin iletildiği, bahse konu bildirimde "Maulawi Rajab" ve "Sultan Aziz Azam" adlı kişilerin ilgili yaptırımlar listesine alındığının ifade edildiği,

Ayrıca; Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin El Kaide ve DEAŞ'a yönelik olarak uyguladığı otonom nitelikteki (BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanmayan) kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 2016/1686 sayılı AB Tüzüğü ile 2016/1693 sayılı Konsey Kararı'na, değişiklik getirmek üzere 24 Nisan 2023 tarihinde kabul edilen (EU) 2023/845 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve (CFSP) 2023/848 sayılı Konsey Kararı'nın, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığının bildirildiği

belirtilmektedir.

Anılan düzenlemelerle bahse konu listeye 1 grup ve 2 kişi eklenmiş olup, AB Resmi Gazetesi'nin ilgili nüshaları ile konuya ilişkin Konsey tarafından yayımlanan bilgilendirme metinlerine ekten ulaşılabilmektedir.

 

İlgili Dosyalar

1. BMGK Bildirimi

(0.319955 mb)

2. Konsey Kararı

(0.368254 mb)