Brexit-Telafi Edici Vergi

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında akdedilen STA'nın ekini oluşturan ve ilk hali 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girip 14/04/2021 tarihine kadar yürürlükte kalan “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ü çerçevesinde ; 01/01/2021 ile 13/04/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık'a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın Gümrük Tarife Cetveli'nde “50 ile 63'üncü fasıllar arasında sınıflandırılmış olması halinde (bu fasıllar dahil), ihraç eşyasının bünyesindeki serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli girdiler için telafi edici vergi yükümlülüğü doğduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, söz konusu protokolün revize edilmiş halinin ise 14/04/2021 tarihinde yürürlüğe girdiği, protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığı, 14/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık'a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacağı bildirilmiştir.

 

Bahse konu GTIPler arasında deri ve deri mamulleri sektörü GTIPleri yer almadığından, sektörümüz için 01/01/2021 ile 13/04/2021 tarihleri arası da dahil olmak üzere telafi edici vergi yükümlülüğü doğmamaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.