Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu

Sayın Üyemiz,

 

TİM’den Ticaret Bakanlığı’na atıfla alınan bir yazıda “Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi, Bulgaristan Raporu”nun hazırlandığı ve bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan’ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer aldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu rapor ekteki dosyada yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

EK: Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi “BULGARİSTAN”

İlgili Dosyalar