Bulgaristan Otoyol Kullanım Ücretleri

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bulgaristan’da 3,5 ton üzerindeki ağır kamyonlar ve otobüsler için TOLL sisteminin 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandığı ifade edilmiştir. Bugüne değin geçen sürede sistemden kaynaklanan sıkıntılar büyük oranda çözüme kavuşturulsa da firmalarımız tarafından Sofya Ticaret Müşavirliğine konuyla ilgili birtakım şikâyetler geldiği belirtilmektedir.

Bunlar;

• Aracın üzerinde On-board Unit (OBU) olmasına rağmen kameranın okumaması, OBU’dan o anda sinyal alınamaması veya kapalı olması gibi gerekçelerle ceza düzenlendiği,

• Sınır kapılarında yer alan makinelerden alınan güzergah kartlarında özellikle Slovak, Çek ve Yunan alfabelerinde yer alan bazı harflerin Latin alfabesindeki harflerle karıştırılması sonucu plakanın yanlış yazılması ancak basılı güzergah kartında bu yanlışlığın görülmemesi sebebiyle ihlale düşülmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu kapsamda, konuyla ilgili Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ve Yol Altyapı Ajansı nezdindeki girişimler sonucunda Bulgaristan Karayolları Kanununda değişiklikler yapılmış ve yapılan değişiklikler 10.02.2023 tarihli 14 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan yazıda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikler kapsamında hâlihazırda geçerli bir sözleşme kapsamında aracın üzerinde çalışır halde bir OBU bulunması ancak farklı sebeplerle sistem ile OBU arasında bağlantı sağlanamaması veya bir güzergâh kartı bulunmasına rağmen güzergâh kartının hatalı bilgiler içermesi durumlarının özünde bir kötü niyet taşımadığının değerlendirildiği ve bu kapsamda araç sahibine veya sürücüsüne geçiş ücretini ödemesi veya açıklamada bulunması için belirli bir süre tanındığı anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu değişikliklerin mevcut haliyle 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ek: Tablo