ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemizde ulusal çevre etiketi sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin ekte yer alan genel gerekçe doğrultusunda yeniden hazırlandığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 linkinde yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

7’nci maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna eklenerek 30 Ekim 2020 Cuma gününe kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Çevre Etiketi Yönetmeliği Genel Gerekçe metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,

İlgili Dosyalar