CEZAYİR'E İHRACATTA ÖDEME ŞEKLİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından alınan daha önceki yazılarda, Cezayir’e yapılan ihracatta, teslim şekillerine ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle FOB yönteminin tüm ihracatta zorunlu hale geleceğine ilişkin keyfiyet bildirilmişti.

 

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden iletilen diğer bir yazıda, halihazırda Cezayir’e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte, Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe, FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun, Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederiz,

 

Saygılarımızla,