Cezayir/ithalat Bedellerinin Ödenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Cezayir'e yapılacak ihracatlarda halihazırda akreditif ve vesaik mukabili ödeme yöntemlerinin kullanılmakta olduğu ve son yıllarda dış ticaret açığı veren ülkenin, ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamaları tatbik ettiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine, malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği bildirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla