Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde ithalat bedeli ödemelerinin malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirilmiş olduğundan bahisle, bu defa, Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, bugüne kadar Kanun maddesine ilişkin herhangi bir uygulama yönetmeliği veya tebliği yayımlanmamış olmakla birlikte, Cezayir bankalarınca, bu ürünlerin ithalatlarında minimum 45 günlük vadeye gidilmeye başlandığının bildirildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, bu itibarla, bu Kanun maddesinin Cezayir’e yapılacak tüm ithalat kalemleri için geçerli olmadığının bilinmesinde ve uygulama modeli tam olarak netleşinceye kadar ihracatçı firmalarımızın hâlihazırdaki ticari sözleşmelerini ve ihracat işlemlerini mümkün mertebe riske atmayacak şekilde hareket etmelerinde fayda görülmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.