COSME Programı Proje Çağrısı Eğitimi (tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörleri)

Sayın Üyemiz,

 

Sanayi Bakanlığı ilgili kuruluşu KOSGEB, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi’ni yürütmektedir. COSME Türkiye Projesi çerçevesinde COSME’nin 4 ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda COSME Programı altında kurulan “European Light Industries Innovation and Technology Project (ELIIT Project) – Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu tarafından ikinci teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

Konsorsiyum tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını, üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki iş birliğinin güçlenmesini desteklemektedir. Başvurular AB üye ülkeleri ve COSME Programı’na katılan ülkelerde tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere ve teknoloji sağlayıcılarına (inovasyon merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar vb.) açıktır.

 

Çağrıya ilişkin eğitim 30 Mart 2021 tarihinde 10.30-16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup eğitimde; “uygunluk kriterleri, başvuru belgelerinin hazırlanması, başvuru platformuna kayıt ve ortak bulma, proje kapsamında inovasyon teması” konuları işlenecektir.

 

Eğitim için kayıt adresi:  https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eliit-konsorsiyumu-ikinci-teklif-cagrisi-calistayi-30-mart-2021/

Eğitim tarihi: 30 Mart 2021

Eğitim Saati: 10.30 – 16.00

 

Eğitim programı ekte yer almaktadır.

 

Saygılarımızla