Covid-19 Sonrası Çin Pazarında Yaşanan Sorunlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19), kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşmüş ve dünyanın hemen her bölgesine ulaşarak önemli ölçüde zayiata sebep olmuştur. Söz konusu salgının ihracatımıza etkisini azaltmak ve içinde bulunduğumuz süreç içerisinde krizin etkilerini ve Covid-19 sonrası dönemi değerlendirmek adına Türkiye İhracatçılar Meclisi online pazar değerlendirme toplantıları (TIM Export Talks) gerçekleştirecektir. 

Bu toplantılar çerçevesinde, ilki gerçekleştirilecek olan Çin Pazar değerlendirme toplantısına ilişkin hazırlanacak olan ülke raporunda kullanılmak üzere ihracatçılarımızın ilgili pazarda karşılaştığı sorunlar ile Covid-19 sonrası Çin pazarına yönelik hedef, talep, öneri ve çözümlere ilişkin  bilgi notlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bahse konu notların 21 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla