Cumhurbaşkanı Kararı

Sayın Üyemiz,

 

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına dair 8 Nisan 2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın, Ticaret Bakanlığı internet sitesine  (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-guvenlik-isleri) ilave edildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.