Dahilde İşleme Rejimi-Ek Süre Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat: 2021/10 sayılı Tebliğ” 05/11/2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir, denmektedir.

 

Yazıda devamla, söz konusu mevzuat değişikliği ile, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Geçici 36 ncı maddesine eklenen ikinci fıkra ile, 05/11/2021 tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilmesine imkan tanındığı, belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.