Darkhan Deri Kompleksi Projesi

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve Ulan Bator Ticaret Müşavirliğine iletilen bir yazıya atıfla; Moğolistan’ın Darhan vilayetinde Darkhan Leather Complex LLC unvanlı bir firma  tarafından Darhan Deri Kompleksi (DDK) projesinin hayata geçirilmesi planlandığı bildirilmekte ve potansiyel ortaklıklar konusunda ülkemizden ve Türk firmalarından bazı taleplerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

· DDK projesi kapsamında bir AR-GE merkezi kurulmak istenmekte olup, bu alanda kapasite geliştirme ve teknik desteğe ihtiyaç duyulacağı, bu nedenle Türkiye’de deri sektöründe yer alan firmaların bahse konu AR-GE merkezine ortak olması ve TİKA tarafından sağlanabilecek finansman desteği ile kapasite geliştirmek üzere söz konusu merkeze teknik destek verilmesi,

· Halen finansman aşamasında olan DDK projesini finanse etmek için Darkhan Leather Capital LLC fonunun kurulduğu, bu kapsamda olası Türk özel sermaye fonuna ve şirketlerine projeler hazırlanması,

· DDK projesinin inşaat aşaması tamamlandıktan sonra, tesisleri işletmek için 279 uzmana ihtiyaç duyulacağı, bu uzmanların yetiştirilmesine yönelik olarak Türk üniversitelerine öğrenci gönderilmesi ve bu itibarla, Türkiye’nin resmi kurumları tarafından burslu öğrenci kabul edilmesi talep edilmektedir.

Bilgileri ve anılan projeyle ilgilenen firmalarımızın yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde taleplerini Genel Sekreterliğimize ([email protected]) iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,