DEİK Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi Anketi

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyecektir. Bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda sorumluluğun yalnızca devletlerde değil; özel sektör kuruluşlarında da olacağının bilinciyle DEİK tarafından, “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi”ni başlatılmıştır. Bu çalışma ile Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının da mutabakat kapsamındaki gelişmeleri yakından takip edip bu konuda gerekli adımları atmaları konusunda yol gösterici olması hedeflenmektedir.

 

Toplam ihracatımızın %42’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ticaret ilişkilerimizin, Yeşil Mutabakat düzenlemeleriyle birlikte sürdürülebilir üretim modelleri çerçevesinde ve sıfır karbon hedefiyle güçlenerek devam etmesi, ülkemiz sanayisi için tehditleri olduğu kadar fırsatları da beraberinde getirmektedir.

 

Bu minvalde Mutabakat’ın dış ticaretimize getireceği değişiklik ve düzenlemelerin sanayi kuruluşlarımızın iş yapış şekilleri üzerinde yaratabileceği etkileri öngörebilmelerini sağlamak ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmeleri için projemiz kapsamında öncelikle bir rapor ve “kontrol listesi” de oluşturulacaktır. Söz konusu raporun oluşturulmasında sanayi kuruluşlarımızın değerli katkıları büyük önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda, aşağıdaki bağlantıda yer alan anketin tarafınızca doldurulmasını önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla

 

Anket Bağlantısı: https://tr.surveymonkey.com/r/abyesilmutabakat  

Ek: Bilgi Notu

İlgili Dosyalar