Depremden Etkilenen Şirketler Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemizin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinde 2023 yılının Şubat ayında birden fazla deprem meydana gelmesi neticesinde anılan illerden herhangi birinde merkezi veya üretim tesisi bulunan şirketlere ilişkin:

-Birim Kira Desteğine İlişkin Genelge, Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteğine İlişkin Genelge, Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine ilişkin Genelge, Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğine İlişkin Genelge, Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelge ile Marka ve TURQUALITY® Desteğine İlişkin Genelge kapsamında 6 Şubat - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru veya eksik tamamlama süresi biten/bitecek olan destek başvurularına 6 ay ilave süre verilmesi,

-Birim kira desteğine ilişkin Genelge, Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge ile Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine İlişkin Genelgede belirtilen ihracat şartının 2023 yılı için aranmaması

hususlarının Bakanlığımızca uygun görüldüğü daha önceden bildirilmişti. Bu defa, yukarıda zikredilen önlemlerden, Elazığ'da merkezi veya üretim tesisi bulunan şirketlerin de faydalanabilmesi hususu Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.