Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Revize Edilen Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı

 

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikler sürekli değişmekte ve yetkin iş gücü transferleri küreselleşen dünyada çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte ulusal meslek standartlarını belirlenmesi, mesleki yeterliliklerin oluşturulması ve geliştirilmesi, nitelikli insan gücünün sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu ‘Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini’ kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) deri ve deri ürünleri sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda birliğimizi yetkilendirmiştir.

Birliğimiz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde deri ve deri mamulleri sektöründe yer alan 17 ulusal meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterlilik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Birliğimiz tarafından gerekli araştırma ve sahada uygulama çalışmaları yapılarak sektörümüze yönelik mesleklerden Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4), Saraciye İmalatçısı (Seviye 4) ve Sayacı (Seviye 3) mesleklerine ait  Ulusal Yeterlilikler ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenerek ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine sunulmaktadır.

 

MYK Bilgilendirme Yazısı için tıklayınız.


Revize Ulusal Yeterlilikler:


• Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4)  için tıklayınız.
• Sayacı (Seviye 3) için tıklayınız.
• Saraciye İmalatçısı (Seviye 4) için tıklayınız.
 

Ulusal yeterliliklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ilgili meslek grubunda görev alan kişi ve yöneticilerin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda, revize ulusal yeterlilikleri inceleyerek görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-posta ile ([email protected]) adresine 07 Şubat 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

Görüş ve Değerlendirme Formları:

  • Ayakkabı İmalatçısı  (Seviye 4)  Görüş ve Değerlendirme Formu için tıklayınız.
  • Sayacı (Seviye3) Görüş ve Değerlendirme Formu için tıklayınız.
  • Saraciye İmalatçısı (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu için tıklayınız.