Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sayın Üyemiz,

 

10/05/2019 tarih ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045) ile ilgili Kararın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının (11) numaralı bendi;

 

“41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.”

 

Olarak değiştirilmiştir.

 

Bu Karar ile büyükbaş hayvanların kromlu deri ihracatında uygulanan DFİF kesintisinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, küçükbaş ve diğer hayvanların kromlu deri ihracatında fon kesintisi oranı %40’tan %20’ye indirilmiştir.

 

Bilgilerinize arz olunur.

 

Saygılarımızla