Doğalgaz ve Elektrik Kullanımındaki Kesintiler Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, pandemi sonrasında ekonomik toparlanma ile birlikte yükselen sanayi üretimi ve küresel ısınma nedeniyle alternatif enerji kaynaklarından üretilen enerjinin azalmasının tüm dünyada enerji tedarik sisteminde sorunların oluşmasına sebep olduğu, ülkemizin en önemli doğalgaz tedarikçilerinden İran’dan gelen doğalgaz hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle doğalgaz arzındaki azalmanın hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminin planlaması dâhilinde azaltılması gereğini ortaya çıkardığı, bu nedenle sanayi kuruluşlarımızın doğal gaz ve elektrik kullanımında kesinti ihtiyacının hâsıl olduğu ifade edilmektedir.

 

Bakanlıklarının konuyla ilgili paydaşlar ile süreci yakından takip ederek gerekli çalışmaları yaptığı, kesinti planlaması yapıldığı ve abonelerin bilgilendirildiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.