Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi'nin, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olduğu, yılda 3 kez İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmekte ve ülkemizin bu platformda Bakanlığınca temsil edildiği belirtilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki ikinci toplantısı 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, müteakip toplantının Bakanlık temsilcilerince TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibi öngörülmekte, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

Anılan yazıda, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı bulunmakta, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel ve diğer muhtelif olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede yaşanan sorunlar ve ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen görüş ve önerilerin ekte yer alan sorun-görüş formuna işlenerek 12 Haziran 2023 mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.