Dünya Ticaret Örgütü - Ticarette Teknik Engeller Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantıları marjında, üye ülkelerin ihracatımızı kısıtlayıcı ve teknik engel yaratıcı mahiyette olduğu düşünülen taslak mevzuat ve uygulamaların ülkemiz tarafından da Özel Ticari Kaygı olarak Komite gündemine getirildiği, bu kapsamda, 2-4 ve 9 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen Komite toplantısında ülkemiz tarafından; Suudi Arabistan'ın ülkemiz ürünlerine yönelik ayrımcı uygunluk değerlendirmesi uygulamasının ve Mısır Üretici Kayıt Sisteminde yaşanan zorlukların da Özel Ticari Kaygı olarak gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Suudi Arabistan'ın mevcut gümrük uygulamaları ile ciddi anlamda çelişen ülkemiz ürünlerinin gümrüklerdeki 300 güne varan uzun bekleme süreleri ve buna gerekçe olarak gösterilen ürün güvenliği denetimlerine ilişkin olarak;

  • Suudi Arabistan'a DTÖ TTE anlaşması kapsamındaki, En Çok Kayrılan Ülke ve Ulusal Muamele; ticaretin gereğinden fazla kısıtlanmaması,
  • Ticareti kısıtlayan uygulama ile dayandırıldığı meşru gerekçe arasında makul organik bir bağın bulunması,
  • Uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin keyfi ve ülkeler arasında gizli bir kısıtlama oluşturacak şekilde uygulanmaması hususlarındaki yükümlülükleri hatırlatılarak,

Türkiye'ye yönelik söz konusu uygulamalarını DTÖ Anlaşmaları hükümlerine uyumlu hale getirilmesinin talep edildiği, Suudi Arabistan temsilcisinin cevabi konuşmasında ise; ülkemiz menşeli ürünlere karşı ayrımcı ve kısıtlayıcı bir uygulamada bulunmadıklarını, tüketici tercihlerine müdahale etmediklerini ve ithalatçılara menşe ülke özelinde herhangi bir telkinde bulunmadıklarını dile getirdikleri belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Mısır Üretici Kayıt Sisteminde devam eden yapısal sorunlara dikkat çekilerek, sistemin şeffaflığı, öngörülebilirliğinin sağlanması ve sistemin uygulanmasına ilişkin halen belirsizliğini koruyan hususların açıklığa kavuşturulmasının talep edildiği, Mısır tarafının cevaben; tüm soru ve kaygıların not alındığını ve başkente iletileceğini, ayrıca sorun yaşayan firmaların bir listesinin paylaşılması halinde yardımcı olunabileceğini dile getirdikleri ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ekte sunulan “Özel Ticari Sorunlar”a yönelik görüş ve değerlendirmelerin 19 Ağustos 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar [email protected] iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Özel Ticari Sorunlar için tıklayınız.

Sorun Bildirim Formu için tıklayınız.

İlgili Dosyalar