E-İhracat Destekleri

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda belirtildiği üzere, 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelgenin 5 inci bölümünün 27 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasında “Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, belgeleri tekemmül etmiş harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde veya daha sonra ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi veya belgelerin tespit edilmesi halinde 1 (bir) defaya mahsus 3 (üç) aya kadar ilave süre verebilir.” hükmü amirdir.

Ticaret Bakanlığından TİM'e iletilen yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle bahse konu olan 10 (on) ilden (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) herhangi birinde merkezi bulunan ve 6 Şubat – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında kapsama alınma/ön onay başvurusu veya eksik tamamlama süresi biten/bitecek olan destek yararlanıcılarının başvurularına 6 ay ilave süre verilmesi, - Genelge eklerinde yer alan ıslak imza ile imzalanması gereken kısmın elektronik imza ile imzalanması, - Ödeme Bilgileri Formu içerisinde yer alan "Damga Vergisi Kanunu kapsamında doğacak mükellefiyetlerin yerine getirildiğine dair beyanın" kaldırılmış olması nedeniyle artık istenmemesi, - Kapsama alma başvuruları sırasında istenen yurt dışı marka tescil belgeleri/başvurularına ilişkin belgelerin ilgili desteklerin başvurusu sırasında beyan edilmesinin istenmesi, ile ilgili mezkur Genelge ekleri güncellenmiş olup dokümanların güncel versiyonları Bakanlık internet adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.